Hizmet Sözleşmesi

Maks Kurye

Maks Kurye

Hizmet Sözleşmesi

TARAFLAR

SATICI: Maks Kurye

MÜŞTERİ: Siteyi ziyaret eden/kullanan/işlem gerçekleştiren kullanıcı.

TANIMLAR

Kullanıcı:  www.makskurye.com sitesine çevrimiçi ortamdan erişen kayıtlı her gerçek ve tüzel kişidir.

Kurye:  Taşımacılık faaliyetini gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi

Platform: Kullanıcılar ve Kurye veya kurye şirketlerinin www.makskurye.com web sitesi üzerinden bir araya geldiği sanal ortamdır.

Site:  www.makskurye.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesidir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, Kullanıcı’nın, www.makskurye.com sitesinin üzerinden alacağı hizmetlerden faydalanma şartları ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

Maks Kurye, Kurye şirketleri veya maks kurye ile bu hizmeti almak isteyen Kullanıcıların bir araya geldiği, taraflara yazılım desteğinin verildiği dijital bir platformdur.

Kullanıcı, kurye veya kurye şirketi ile arasında ki hizmet ilişkisinde maks kurye'nin işbu ilişkisinin tarafı olmadığını, hizmet ilişkisi ve hizmet konusu faaliyete ilişkin herhangi taahhüt ve yükümlülükte bulunmadığını onaylar.

Maks Kurye 4925 sayılı karayolu taşıma kanunu'na istinaden bir taşımacılık faaliyeti yürütmektedir.

Maks Kurye, kurye şirketleri ve kuryeler tarafından verilen hizmet ile ilgili acil teslim'in hiçbri sorumluluğu yoktur. 

Kuryeler verilen hizmet ile ilgili hiçbir garanti veremez.

HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI

Hizmet Türü: Müşterinin www.makskurye.com üzerinden yaptığı seçimler

Satış Bedeli (KDV dahil toplam): Müşterinin yaptığı seçimler sonrası www.makskurye.com üzerinde gösterilen fiyattır.

MALIN TESLİMİ, ŞEKLİ, MASRAFLARI

Müşteri, Platform üzerinden teslimat hizmeti talep ettiğinde, kendisine platforma kayıtlı kurye hizmeti veren şahıslar ekrana gelecektir. 

Müşteri, Kurye çağrı yapılan adrese ulaştığında gönderiyi hazır bulundurmayı kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, ödemeyi Platform üzerindeki elektronik ödeme sistemleri aracılığı ile veya kuryenin teslim alım veya teslim edim anında nakit olarak yapacaktır.

Müşteri, bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini Platforma üzerinden sisteme girecektir. Kullanıcının güvenli olarak saklanan kredi kartı bilgileri, daha sonra tekrar bilgi girmeyi gerektirmeksizin kullanılacaktır.

Müşteri’nin gelen kuryeden hizmet almaması durumunda dahi kendisinden 10 TL tutarında bir bedelin cezai şart olarak kendisinden kesileceğini, oluşan masraf sebebiyle kendisinden kesilen haklı cezai şartın tahsil edilmesi sebebiyle itirazda bulunamayacağını bildiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Kuryeye verilen hedef teslimat adresinin tam ve eksiksiz olması Müşteri’nın sorumluluğundadır. Gidilen adreste teslimatın kabul edilmemesi, adresin hatalı olması ve benzeri sebeplerle teslimatın gerçekleştirilememesi durumunda Müşteriile irtibata geçilecek ve gönderinin iadesi yapılacaktır.

İade durumlarında Müşteri geri getirme sebebiyle, teslimat ödemesi kadar geri getirme ödemesini yapacağını kabul ve taahhüt eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Müşteri, üyelik prosedürünü yerine getirirken, web sitesi ve uygulamadan faydalanırken ve uygulamadaki veya sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, uygulama ve sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, platform üzerinden nakit para, çek, senet, altın vb. değerli madde ve taşlar, döviz gibi kıymetli evrak ve maddeler ile taşınması yasaklanmış olan hiçbir gönderiyi taşıtmayacağını ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere taşınması yasaklanmış ürün ve eşyaların taşınması sebebiyle doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ve dolaylı ve doğrudan bütün zararın tazmin yükümlülüğün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Hat kesilmesi, internet bağlantısının zayıf olması, konum bilgilerinin alınamaması gibi bunlarla sınırlı olmaksızın teknik sorunlar sebebiyle uygulamaya erişimde yaşanan kesintilerden dolayı Müşteri'nin yaşayacağı sorunlardan Maks Kurye sorumlu tutulamaz.

CAYMA HAKKI

Müşteri, kurye çağrı anından itibaren 3 dakika içerisinde çağrıyı ücretsiz iptal edebilir. 3dk’yı geçen iptallerde Müşteri’nın onayı ile hizmet ifa edilmeye başladığı için cayma bildirimleri kabul edilmeyecektir. Müşteri bu durumda kendisinden 10 TL tutarında bir bedelin cezai şart olarak kendisinden kesileceğini, oluşan masraf sebebiyle kendisinden kesilen haklı cezai şartın tahsil edilmesi sebebiyle itirazda bulunamayacağını bildiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Müşteri, Maks Kurye tarafından isim, adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, vatandaşlık numarası, kullanılan mobil aygıtın işletim sistemi versiyonu bilgisi, konum bilgileri, teslimat sonunda kuryeye verilen oylama bilgisinin ilgili faaliyeti gerçekleştirmek için meşru bir hak olarak işlenebileceğini kabul eder.

DİĞER HÜKÜMLER

Şikayet: İş bu sözleşme konusu mal ve hizmetlere ilişkin şikâyet ve itirazlar konusunda yapılacak başvurular, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, İstanbul İl Hakem Heyetine veya İstanbul Tüketici Mahkemesine yapılabilecektir.

Mücbir Sebep ve İnternet Zaaflar: Herhangi bir tarafça, bu Sözleşme hükmü altındaki yükümlülüklerinin icrasındaki herhangi bir gecikme veya gerçekleştirmemesinin nedeni mücbir sebepler olması halinde affedilecektir. Tarafların hiçbirisi internet kesintilerinden kaynaklanan zafiyetlerden yükümlü tutulmayacaktır.

Delil Anlaşması: Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, çalışmanın bir bilişim sistemi olması nedeniyle bilgisayar kayıtlarının HMK. 193. madde anlamında muteber bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

  • 3D Securiy ile güvenli ödeme